Strukturální fondy

31.05.2016: Dne 23. 6. 2016 proběhne v Praze finanční seminář pro příjemce z 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE.

26.05.2016: Druhé číslo politického časopisu programu ESPON 2020

25.05.2016: Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích, který byl v minulosti financován z Integrovaného operačního programu, získal prestižní ocenění v souvislosti s XIV. ročníkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ...

23.05.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld ...

30.05.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru implementace strukturálních fondů.

30.05.2016: 250 milionů korun – taková finanční částka je určena krajům na dokončení implementace, plánování péče a zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000. Novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí dnes ...

30.05.2016: Do Moravskoslezského kraje přišlo v letech 2007-2015 prostřednitcvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 20,4 miliardy korunna podporu 1176 projektů. Po proplacení posledních žádostí o platbu a odeslání ...

27.05.2016: Dovolujeme si upozornit na možné omezení telefonního spojení s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve dnech 31. 5. 2016 a 2. 6. 2016. Z důvodu změny poskytovatele mobilních telefonních ...

27.05.2016: Platforma pro přípravu výzev IROP na svém 2. zasedání dne 23. května 2016 vzala na vědomí aktualizovaný Harmonogram výzev IROP na rok 2016 a Harmonogram výzev IROP na rok 2017.

27.05.2016: Na podporu elektromobility je v rámci OP PIK - programu Nízkouhlíkové technologie v aktivitě Elektromobilita alokováno celkem 80 milionů korun.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů