Strukturální fondy

15.02.2017: Výzva k předkládání nabídek na ucelený přehled o stavu přechodu k digitální transformaci.

17.02.2017: Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.

17.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ a 21. výzvy „Muzea“.

16.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o semináři k přípravě a následné implementaci finančního nástroje IROP (dále také FN IROP).

15.02.2017: Přečtěte si článek s názvem "Nebojte se šablon a podejte si projekt", který byl uveřejněný v příloze časopisu Řízení školy (Speciál pro MŠ) č. 1/2017. Autorkou je Bc. Veronika Šefl, DiS., administrátorka publicity ...

15.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme ...

15.02.2017: ŘO IROP informuje o navýšení alokací výzev IROP č. 29 a 30 "Rozvoj sociálních služeb“ a č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center“.

15.02.2017: Ve středu 15. února 2017 byly vyhlášeny první výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) místní akční skupinou Sokolovsko.

14.02.2017: Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je úspěšným programem, který významně napomohl rozvoji jižních Čech a Plzeňského kraje. Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou v těchto dnech dokončuje ...

13.02.2017: Vážení, rádi bychom vás informovali o konání __Veletrhu dotačních příležitostí__, kterou pořádá agentura CzechInvest ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice. Událost se uskuteční v úterý __21. 2. od 9 do 15 ...