Strukturální fondy

24.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na ...

21.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

20.04.2017: Nově vyhlášená výzva programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

19.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

19.04.2017: 23 nových nebo rekonstruovaných terminálů, 1381 parkovacích stání pro automobily a 1392 míst pro jízdní kola. Všechny tyto projekty za více než 722 mil. Kč budou realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj ...

25.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 25. výzvu IROP.

24.04.2017: Tradiční open air festival se letos uskuteční ve čtvrtek 4.5.2017 od 13:00 do 22:00. Přijměte naše...více

21.04.2017: Máte již uzavřenou smlouvu o dílo na realizaci projektu a nejdou vám do monitorovacího systému IS KP14+ vložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)? Nebo vám v monitorovacím systému cokoliv nefunguje a ...

21.04.2017: Čerpala Vaše základní škola v letech 2010–2015 finanční prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony? Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU ...

21.04.2017: Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb.