Strukturální fondy

24.01.2017: V únoru 2017 chystá Ministerstvo pro místní rozvoj Informační seminář pro zájemce o 3. výzvu programu

20.01.2017: Program INTERREG EUROPE připravuje v březnu 2017 inspirativní akci na Maltě pro všechny zájemce o další výzvu programu

24.01.2017: ŘO IROP zveřejňuje tabulku s přehledem podaných žádostí o podporu k 31. výzvě.

24.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu ...

23.01.2017: Pardubice – 16. 12. 2016 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích. 64. zasedání mělo na programu patnáct bodů. Členové Výboru ...

23.01.2017: Zápis z 8. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“.

23.01.2017: Základní informace k veřejným zakázkám realizovaným v rámci projektů OP VVV.

23.01.2017: Informace ke kontrolám veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů OP VVV.

23.01.2017: Vzor strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+.