Strukturální fondy

25.04.2016: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek.

30.06.2016: Rádi bychom upozornili, že od 1. 7. 2016 bude recepce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích přesunuta z 1. do 2. poschodí. Úřední hodiny zůstávají beze změn.

30.06.2016: Praha, 30. června 2016 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů ...

30.06.2016: Praha, 30. června 2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od letošního dubna ve všech krajských městech České republiky realizovalo ve spolupráci s NIDV a NÚV informační semináře zaměřené na společné ...

30.06.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v sekci fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, oddělení metodiky a ISOP v odboru koordinace strukturálních fondů.

30.06.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení podpory vazby na komunitární programy odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů.

29.06.2016: Z technických důvodů nebude linka v provozu dne 30.6.2016 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

28.06.2016: Řídicí orgán IROP vydává dne 28. 6. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

27.06.2016: Dovolujeme si upozornit, že i po ukončení doby udržitelnosti projektu, zůstávají v platnosti další povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního ...

27.06.2016: Hradec Králové – Především otázka dočerpání evropských prostředků z ROP Severovýchod spolu s postupnými kroky k úspěšnému uzavření programu byly hlavními body dnešního jednání Výboru Regionální rady Severovýchod ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů